V prípade, že uplatňujete v našom obchode reklamáciu. Prosím postupujte podľa uvedeného postupu. 

 

 

  1.  Vyplňte formulár, na uplatnenie reklamácie. (Formulár nájdete na stiahnutie nižšie)

  2.  Tovar prosíme očistiť a doručiť spolu s reklamačným formulárom a faktúrou na viditeľnom mieste a vo vhodnom obale na adresu:

     eland, s.r.o. – reklamácie, Robotnícka 5444, 03601, Martin, Tel: 0907 191 443                                                              

 

Reklamačný formulár je možné uložiť alebo vytlačiť

 

 

Čo by ste mali vedieť:

Koľko trvá reklamácia?

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

….