Návod – Ako sa starať o elektrokolobežku/elektrobicykel

1. Prehliadka a čistenie

Aby ste si užívali bezproblémovú jazdu a zároveň predĺžili životnosť vášho elektrobicykla alebo elektrokolobežky, je nevyhnutné venovať pozornosť pravidelnej údržbe.

Pravidelne kontrolujte stav elektrokolobežky alebo elektrobicykla, odporúčame kontrolovať: pneumatiky, brzdové platničky, kotúče či nie sú poškodené alebo príliš opotrebované.

 

Pre čistenie nepoužívajte vodu alebo iné tekutiny a čistiace prostriedky. Namočte čistú utierku do mydlovej vody, poriadne ju vyžmýkajte, pretrite telo kolobežky vlhkou utierkou. Pri čistení venujte zvýšenú pozornosť oblastiam okolo elektrických komponentov, ako sú nabíjací port a batéria. Je nevyhnutné, aby sa do týchto častí nedostala voda, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo dokonca skrat.

Na čistenie nepožívajte tečúcu vodu, hadicu, tlakový čistič.

2. Lubrikácia

Jeden z kľúčových aspektov udržiavania týchto prepravných prostriedkov spočíva v aplikácii mazadla alebo iného lubrikantu. Je dôležité, aby ste aspoň raz za šesť mesiacov preverili všetky pohyblivé časti vášho dopravného prostriedku. Tieto časti zahŕňajú aj reťaze, pedále, kolesá, skladacie systémy. Mazanie týchto častí zabezpečí, že sa budú plynule pohybovať, čo nielenže zlepšia váš jazdný zážitok, ale tiež sa výrazne zníži riziko opotrebovania alebo poškodenia.

3. Jazda

Pred každou jazdou je dôležité venovať zvýšenú pozornosť niekoľkým kontrolám, ktoré môžu významne ovplyvniť nielen pohodlie vašej jazdy, ale predovšetkým vašu bezpečnosť. Začnime teda krok za krokom, aby sme sa uistili, že vaše vozidlo je v optimálnom stave a pripravené na používanie.

Pozn.: Za stav a funkčnosť zodpovedá vždy majiteľ.

1. Pneumatiky: Je známe, že počas výrobného procesu a následnej prepravy nebývajú pneumatiky dostatočne nahustené. Toto môže mať za následok nielen nekomfortnú jazdu, ale v horšom prípade aj poškodenie pneumatiky alebo duše v dôsledku predratia, či prerazenia. Preto je nevyhnutné skontrolovať tlak vo vašich pneumatikách a prípadne ich nahustiť podľa odporúčaní výrobcu, ktoré nájdete na bočnej strane pneumatiky. Tento jednoduchý krok môže predísť mnohým nepríjemnostiam počas jazdy.

 

2. Brzdy: sú kľúčovým bezpečnostným prvkom a ich správna funkčnosť je maximálne dôležitá. Odporúča sa ich dôkladná kontrola. Môžete to urobiť tak, že pri pomalšej jazde viackrát zatlačíte brzdy, aby ste si overili ich reakciu. Nezabudnite, že nové brzdy môžu pri prvých pár brzdeniach vydávať šuchotavé zvuky alebo môžu nepravidelne zasahovať do brzdového kotúča, čo je bežné. V takom prípade je dobré skontrolovať, či mierne vycentrovať brzdový strmeň.

 

3. Zloženie pre jazdu a fixácia: Uistite sa, že všetky skladacie mechanizmy sú správne zafixované a poistky sú bezpečne zaistené. Neskoré zistenie, že niečo nie je správne zložené alebo zafixované, môže v najlepšom prípade viesť k nekomfortnej jazde alebo v horšom prípade k nehode.

Táto kontrola by mal byť súčasťou každej prípravy pred prvou jazdou. Sú to jednoduché kroky, ktoré vám môžu ušetriť čas a predovšetkým zaistiť vašu bezpečnosť pri jazde.

Pozn.: Elektrobicykel/elektrokolobežka je elektrické zariadenie, ktoré nie je vodotesné. Používajte kolobežku výhradne podľa dokumentácie uvedenej výrobcom. Nepoužívajte elektrickú kolobežku počas dažďa, nejazdite po vode, kalužiach a nezamáčajte telo kolobežky.

(Poškodenie vodou môže spôsobiť skrat a poškodenie elektronických častí alebo akumulátora) *Takáto vada nie je predmetom plnenia reklamácie.

V prípade zasiahnutia kolobežky dažďom kolobežku ihneď odstavte a riadne osušte.

 

4. Nabíjanie

Batéria, ako neoddeliteľná súčasť elektrických vozidiel, vyžaduje po každej jazde dostatočný čas na to, aby sa mohla adekvátne vychladnúť. Toto je kľúčový krok, ktorý predchádza prípadnému skráteniu životnosti batérie z dôvodu jej prehrievania.

Po ukončení jazdy teda odporúčame batériu nechať vychladnúť približne 30 až 45 minút predtým, než ju začnete nabíjať. Táto krátka pauza umožní batérii dosiahnuť optimálnu teplotu pre bezpečné nabíjanie. Nabíjanie pri vysokej teplote batérie môže skutočne skrátiť jej životnosť, preto je nevyhnutné dbať na to, aby batéria mala pred nabíjaním čas na ochladenie.

Pri nabíjaní je rovnako dôležité používať výhradne originálnu nabíjačku, ktorá bola dodaná spolu s vaším produktom.

5. Úschova

Keď sa rozhodnete, že vašu kolobežku alebo elektrobicykel nebudete nejaký čas používať, je dôležité zabezpečiť, aby bolo vaše zariadenie správne uložené. Predtým, než zariadenie odložíte na dlhšiu dobu, je kľúčové zamerať sa na batériu, ktorá je základným kameňom funkčnosti celého zariadenia.

Najprv sa uistite, že batéria je pred uložením dostatočne nabitá. Ideálny stav batérie by mal byť nabitý na 70 až 90 percent jej kapacity. Tento krok je dôležitý, pretože batérie obsahujú články, ktoré musia byť udržiavané v nabitom stave, aby sa predišlo ich znehodnoteniu alebo strate kapacity. Zanedbanie tohto dôležitého aspektu môže viesť k trvalému poškodeniu batérie, čo by mohlo mať za následok pokles jej výkonu a účinnosti.

Je tiež potrebné batériu pravidelne kontrolovať a dobíjať. Odporúča sa, aby ste batériu dobíjali aspoň raz za mesiac. Táto pravidelná kontrola zaisťuje, že batéria zostane v optimálnom stave a vyhnete sa tak jej postupnému vybíjaniu, ktoré je obzvlášť rizikové v chladnejších mesiacoch, ako je zima.

Čo sa týka samotného skladovania kolobežky alebo elektrobicykla. Ideálne je uložiť zariadenie v suchom a teplom prostredí, kde nie je vystavené extrémnym teplotám a najmä mrazu. Mrazivé podmienky môžu totiž spôsobiť ďalšie problémy, ako je zmrznutie či oxidácia článkov v batérii a krátenie životnosti batérie aj ďalších komponentov.

DomovKategórie
Hľadať
Najkolobežky