PZP pre elektrokolobežky – Bude Povinné poistenie pre kolobežky? Už od januára 2024?

Elektrické kolobežky a elektrobicykle prispievajú k výraznej zmene v mestskom dopravnom systéme, keďže ich prítomnosť na cestách rýchlo stúpa a záujem o ne neustále rastie. V súvislosti s týmto trendom sa čoraz častejšie diskutuje o potrebe zaviesť povinné zmluvné poistenie (PZP) pre tieto šetrné a efektívne dopravné prostriedky.

 

Na Slovensku sa už chystá novela zákona o PZP, ktorá by rozšírila poistnú povinnosť aj na majiteľov elektrických kolobežiek. Predpokladá sa, že tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024. Mnohých to možno prekvapí, ale vzhľadom na rastúcu popularitu a integrovanosť týchto vozidiel do cestnej premávky je to logický krok k zabezpečeniu ochrany všetkých účastníkov dopravy.

Bude PZP na kolobežku povinné od 1. Januára 2024?

Kde uzavrieť PZP na kolobežku?

Cena PZP na kolobežku?

Aké výhody bude mať PZP?

 

Bude PZP na kolobežku povinné od 1. Januára 2024?

Aktuálne sa pripravuje novela zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP, ktorého cieľom je implementácia európskej smernice o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Smernica musí v členských štátoch začať platiť najneskôr od 1. januára 2024. Návrh novely zákona upravuje definíciu motorového vozidla pre PZP a rozširuje ju aj o elektrické kolobežky:

maximálna konštrukčná rýchlosť viac ako 25 km/h.

maximálna hmotnosť viac ako 25 kg a maximálna rýchlosť viac ako 14 km/h.

Jak zrobić Paragraf (§) na klawiaturze? - Techporady.pl

Znamená to, že majitelia elektrických kolobežiek s týmito parametrami budú mať povinnosť uzavrieť PZP. Poistenie sa nebude však vzťahovať na invalidné vozíky, ktoré sú určené na používanie osobami s telesným postihnutím.

Novela zákona o PZP je v legislatívnom procese a prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré ministerstvo financií ešte vyhodnocuje. Zatiaľ je však stále len vo fáze návrhu So zámerom zavedenia účinnosti od začiatku budúceho roka. V materiáloch predložených do medzirezortného konania je stanovená účinnosť už od 23. decembra 2023. Definitívnu účinnosť novely zákona sa teda dozvieme až po jej prijatí v parlamente.

Hoci podľa smernice by mal nový zákon platiť najneskôr od 1. januára 2024, neznamená to, že ho vláda a parlament do tohto termínu stihnú schváliť. Poistenie pre elektrokolobežky bude teda povinné až vtedy, keď prebehne kompletný legislatívny proces.

 

Majitelia elektrických kolobežiek teda môžu zostať naďalej pokojní a o všetkých zmenách ich budeme dodatočne informovať.

 

Kde uzavrieť PZP na kolobežku?

Vzhľadom na to, že zákon o PZP je zatiaľ v štádiu návrhu, poisťovne nové poistné produkty ešte stále len pripravujú. Hoci sa predpokladá, že PZP budú ponúkať komerčné poisťovne podobne ako pri osobných vozidlách a motocykloch, zatiaľ nie je jasné, či toto poistenie ponúknu všetky. Na vývoji produktu pracujú napríklad poisťovne Kooperativa, Generali či Uniqa, konkrétne detaily týkajúce sa cien PZP či rozsahu poistenia však zatiaľ ešte nie sú známe.

Cena PZP na kolobežku?

Predpokladá sa, že cena PZP pre elektrokolobežky sa bude odvíjať od počtu používaných kolobežiek, frekvencie a výšky priemernej škody, ako aj rizikovosti vyplývajúcej z rýchlosti kolobežky. Ročná sadzba PZP bude pravdepodobne približne na rovnakej alebo o niečo nižšej úrovni ako súčasné poplatky za PZP pri malých motorkách s najmenším výkonom.

Za povinné zmluvné poistenie na elektrokolobežku teda zaplatíte pár desiatok eur ročne, podobne ako za poistenie slabších motoriek. PZP pre novú kategóriu elektrokolobežiek sa už čoskoro objaví v ponuke poisťovní.

 

Viete že… smernicou dostali výnimku z PZP majitelia elektrobicyklov? V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku či Nemecku, sa však PZP vzťahuje aj na nich. Ak sa do týchto krajín vyberiete s e-bikom, nechajte si ho poistiť.

 

 

About my Benefits | Department of Administrative Services

Aké výhody bude mať PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre kolobežky by sme nemali vnímať negatívne. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet elektrických dopravných prostriedkov je pochopiteľné, že k zavedeniu takýchto poistných opatrení dôjde skôr alebo neskôr. Dôležité je, aby PZP nebolo finančne náročné a aby prinieslo výhody pre aktívnych používateľov elektromobility, ako aj pocit bezpečia.

PZP pre elektrické kolobežky ponúka viaceré benefity. Ak ste majiteľom kolobežky, budete chránení v prípade, že vám niekto spôsobí škodu, alebo ak sami zapríčiníte dopravnú nehodu. Vaša poistka vám poskytne ochranu a pokryje škody, ktoré by ste mohli spôsobiť na majetku iných účastníkov cestnej premávky. Okrem toho, PZP zahŕňa aj ochranu v prípade, že by ste náhodou spôsobili úraz niekomu inému, a zabezpečí, že vaša poisťovňa pokryje aj náklady spojené s ujmom na zdraví.

Je to zodpovedný krok k zabezpečeniu, že všetci účastníci cestnej premávky môžu cestovať s väčším pokojom, vediac, že sú chránení pred nepredvídateľnými situáciami. Pripomeňme si, že bezpečnosť a vzájomná ochrana sú kľúčové pre spoluprácu na cestách.

 

Článok sme čerpali z nasledovného zdroja: https://www.superpoistenie.sk/aktuality/pzp-pre-elektrokolobezky

DomovKategórie
Hľadať
Najkolobežky